• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Magyar

Ryze česká hi-tech výroba

Sledujte nás

Facebook Instagram LinkedIn

Dotační projekt s názvem „EMC a LVD zkoušky nové řady LED veřejného osvětlení“

3. listopadu 2022

Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v letech 2022 a 2023 projekt s názvem „EMC a LVD zkoušky nové řady LED veřejného osvětlení“. Předmětem projektu se stanou tzv. EMC zkoušky (elektromagnetická kompatibilita) a LVD zkoušky (elektrická bezpečnost) dle konkrétních norem. Testovat se bude jeden vzorek z nové řady veřejného LED osvětlení. Cílem je získat 2 inovační vouchery od poskytovatele služby. Výstupy se stanou Zkušební protokol a Atest. Zkoušky mají akreditaci a definují normy, dle kterých se zkoušky provádějí. Obecným cílem je garantovat bezpečnost při užívání LED osvětlení a rozšířit portfolio nabídky v oblasti veřejného LED osvětlení. Rozpočet dotačního projektu činí 111.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.

Dotační projekt s názvem „Účast společnosti JD ROZHLASY na výstavách a veletrzích“

17. května 2022

Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v roce 2022 projekt s názvem „ÚČAST SPOLEČNOSTI JD ROZHLASY NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH“. Předmětem projektu je osobní prezentace společnosti JD ROZHLASY s.r.o. na zahraničním veletrhu v Rakousku za účelem uzavírání obchodních kontraktů a expanze na zdejší trh. Cílem projektu je získat prostřednictvím osobní účasti na veletrhu v Rakousku kontakty na zdejší potenciální zákazníky a prezentovat firmu a produkty. Rozpočet dotačního projektu činí 900.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 50% celkového rozpočtu projektu.

Dotační projekt s názvem „Certifikace varovného informačního a protipovodňového systému“

8. ledna 2021

Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2021 projekt s názvem „Certifikace varovného informačního a protipovodňového systému“. Cílem projektu je získat prostřednictvím tří inovačních voucherů služby v podobě klimatických zkoušek, LVD zkoušky na elektrickou bezpečnost a EMC zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu. Předmětem zkoušek bude inovovaný produkt – bezdrátová rozhlasová ústředna pro informační a varovné systémy, vč. příslušenství. Díky zkouškám a posouzení shody dojde k ověření souladu ústředny s příslušnými normami, což umožní účastnit se veřejných zakázek obcí a měst, které patří mezi naše hlavní odběratele. Externí poskytovatel služby (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) dodá výstupy své činnosti v podobě zkušebních protokolů akreditované laboratoře a atestů. Rozpočet dotačního projektu činí 419.800,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.

Dotační projekt s názvem „LVD a EMC zkoušky univerzální dobíjecí stanice SPOT“

10. srpna 2020

Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v letech 2020 projekt s názvem „LVD a EMC zkoušky univerzální dobíjecí stanice SPOT“. Cílem projektu je získat prostřednictvím dvou inovačních voucherů služby v podobě LVD zkoušky na elektrickou bezpečnost a EMC zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu. Předmětem zkoušek bude nový produkt – SPOT, což je univerzální autonomní dobíjecí stanice. Díky zkouškám a posouzení shody dojde k ověření souladu SPOT stanice s příslušnými normami, čímž učiníme zásadní kroky k uvedení výrobku na trh. Externí poskytovatel služby (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) dodá výstupy své činnosti v podobě zkušebních protokolů akreditované laboratoře a atestů. Rozpočet dotačního projektu činí 181.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.

Navštivte náš produktový web LEDEOS Na web LEDEOS

Top