Vzdálený klient rozhlasové ústředny AMO

Popis

  • Aplikace vzdáleny klient je samostatná aplikace, která je plnohodnotně schopná ovládat varovný systém, včetně přípravy relace odvysílaní relace, zobrazení diagnostiky celého systému, možnost dotazu na diagnostiku systému, odesílaní SMS, emailu, zobrazení hladinových čidel a meteoradaru.
  • Změřené hladiny se zobrazují ve vzdáleném klientovi a grafu
  • Zobrazují se také aktuální stavy obousměrných jednotek