Vysílací zařízení – VZ AMO II

Popis

AMO – Alarm měst a obcí je představitelem nové generace bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatelstva. AMO spojuje možnosti bezdrátových místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s JSVV – jednotným systémem varování a vyrozumění. Hlavním srdcem systému AMO je ústředna bezdrátového rozhlasu AMO.

Jedná se o koncové vysílací zařízení systému bezdrátového rozhlasu, které obsahuje radiostanici Motorola CM 340 schválenou pro provoz v ČR a nastavenou na povolený maximální vyzářený výkon.

Dále se zařízení skládá z napájecího zdroje s možností zálohování, komunikačního rozhraní PC – Dat a prvků pro kontrolu provozu.

K ústředně bezdrátového rozhlasu AMO se pomocí koaxiálního kabelu RG 213(50W) připojuje vysílací všesměrová anténa a pomocí propojovacích kabelů vlastní odbavovací pracoviště.

Celé zařízení je zálohováno bezúdržbovou baterií. Ústředna je umístěna   v plastové vodotěsné a prachotěsné skříni a upevňuje se zpravidla na zeď.

Rozhlasová ústředna je schválena jako součást varovného systému podle technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění Čj. MV-24666-1/PO-2008.