Vysílací zařízení – AMO 80 FDT ( plně digitální přenos )

Popis

Vysílací zařízení – ústředna je mozkem celého systému. Slouží k zpracování a předání informací mezi odbavovacími, zadávacími pracovišti a koncovými prvky. V praxi se toto zařízení umísťuje do kanceláře obecního úřadu a je připojeno do sítě 230 V.

Skládá se:
Řídicí deska – slouží pro digitální kódování bezdrátového přenosu, automatické spínaní radiostanice nebo 100V zesilovače, zpracování příkazů JSVV ze sirénového přijímače, odvysílaní informací JSVV z vlastní paměťové karty. Řídící deska obsahuje celou škálu rozhraní pro připojení další ovládacích zařízení, pultů apod. Jedná se zejména o 2xCAN, ethernet, DI1, DI2, a množství dalších  .
GSM modul – umožňuje hlášení pomocí mobilního telefonu nebo VTS předvoleným uživatelům a to do vybrané lokality pomocí číselníku telefonu, přehrání posledních hlášení neznámým volajícím, spínaní JSVV signálu SMS zprávou vyvoleným uživatelům (např. velitel hasičů), rozesílaní varovných SMS na základě signálu ze sirénového přijímače, rozesílaní libovolných informačních SMS.
Radiostanice – je určena k vysílání bezdrátového signálu rozhlasu, je propojena koaxiálním kabelem RG 213 co nejkratší kabelovou trasou s anténou na střeše budovy.
Napájecí zdroj – je zdrojem napájecího napětí 12 V pro všechny prvky ústředny, zároveň také udržuje napětí záložního akumulátoru.
Záložní akumulátor – je určen pro zálohu napájení ústředny v případě výpadku proudu, minimální doba zálohy je 72 hodin, životnost akumulátoru je cca 5 let.
Komunikační kanály vč. anténních jednotek – vysílače
R-NET  jedná se o komunikační modem pro propojení měřících modulů AMM do rádiové a ethernetové sítě. Komunikace mezi jednotlivými uzly sítě probíhá buď přes ethernet nebo pomocí rádiových modemů. Z každého uzlu sítě je možno vyčíst stav a proměnné měřících modulů v ostatních uzlech. V síti může býct až 16 komunikačních uzlů a v každém uzlu až 32 měřících modulů AMM.