Monitorovací modul AMM

Popis

Stručný popis

 

Autonomní monitorovací modul AMM je koncový prvek měření s vyhodnocováním a napojením na jednotlivá čidla (senzory). Používá kontinuální nebo skokový systém snímání měřených hodnot srážek, průtoku, výšky hladiny, teploty a tlaku.

AMM tvoří relativně samostatnou část systému AMO – alarm měst a obcí.

Podle konfigurace systému může komunikovat buď s ústřednou AMO zpětným VHF, UHF nebo UKV rádiovým kanálem, nebo může informace z čidla posílat přímo na určený mobilní telefon (např. starostovi) formou SMS datagramu.

Modul AMM je možno rovněž využívat i mimo systém AMO.

Jelikož je AMM přednostně určený pro umístění mimo zastavěné části měst  a obcí, je z tohoto důvodu napájen z akumulátoru nabíjeného fotovoltaickým panelem prostřednictvím speciální nabíječky – regulátoru.

K modulu AMM je možno univerzálně připojit čidla pracující v proudové smyčce s funkcí podle analyzovaného nebezpečí (voda, chemické látky apod.) nebo další periferní zařízení. S ultrazvukovým čidlem je možno realizovat měření v rozsahu 0,3 – 12 metrů.

Modul je možno rozšířit o vlastní akustickou jednotku.

 

Modul AMM je schválen jako součást varovného systému podle technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění Čj. MV-24666-1/PO-2008.