Mobilní vysílací zařízení AMO HEROLD 80 FDT

Popis

  • Mobilní prvek JSVV AMO -HEROLD umožňuje varování a tísňové informování obyvatelstva ve standardu JSVV (3+1 průběhy a 11+5 verbálních informací s gongy – důraz je položen na možnost reprodukce kolísavého tónu a k němu typicky připojených verbálních informací podle charakteru ohrožení), reprodukci uživatelem předem připravených informací pro řízení ochranných opatření a komunikaci s občany zejména při ohrožení mimořádnými událostmi a krizovými stavy (včetně narušení prvků kritické infrastruktury).
  • Nedílnou součástí funkcionality je přímé hlášení z mikrofonu a možnost nahrání aktuální informace z mikrofonu a její opakovaná reprodukce podle potřeby. Speciálnější případy se řeší externím audiovstupem – jako zdroj je možno využít CD/MP3 přehrávač, vstup z autorádia a podobně.
  • Některé tísňové informace, pokyny k ochranným opatřením a další důležitá sdělení mohou být připraveny v různých jazykových mutacích.
  • Možnost příjmu BMIS z příslušných OÚ nebo MěÚ vybavených stejnou technologií.
  • Činnost zařízení je zajištěna nejen v klidu vozidla, ale i při relativně nižších rychlostech jízdy. Zařízení je konstrukčně řešeno jako kompaktní (technologie a tlakový reproduktor).
  • Zařízení je možno využít jako náhradu pevného vysílacího pracoviště nebo také jako mobilní ozvučovací zařízení pro ozvučení nejrůznějších akcí v terénu.

Uživatel získává jedinečné multifunkční zařízení za přívětivých cenových podmínek.