Informační panel

Popis

Textový panel VP – AMO 80 FDT VIP

  • Nový způsob informování a varování obyvatelstva. Textový panel je snadno čitelný, vysoce srozumitelný a vhodný i pro sluchově postižené.
  • Je možné použít i k instalovaným místním informačním systémům AMO III FD s plně digitálním simplexním přenosem.
  • Každý panel je schopen přenést libovolný text o délce až 250 znaků zadaný v programu rozhlasové ústředny AMO.
  • V případě spuštění poplachu od IZS nebo místní ústředny AMO běží na panelu text o dané situaci, např. požární poplach – svolání hasičů, slouží tak i pro varování neslyšících.
  • Zobrazení textu je možné naplánovat na určitou dobu, např. v případě umístění u autobusových zastávek vždy před příjezdem autobusu a podobně.

Textový panel VP – AMO III – VIP je schválen jako součást varovného systému podle technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění č.j. MV-24666-1/PO-2008