Hladinoměr

Popis

Autonomní monitorovací modul AMM je koncový prvek měření s vyhodnocováním a napojením na jednotlivá čidla (senzory). Používá kontinuální nebo skokový systém snímání měřených hodnot.
AMM tvoří relativně samostatnou část systému AMO – alarm měst a obcí.
Podle konfigurace systému může komunikovat buď s ústřednou AMO zpětným UKV rádiovým kanálem, nebo může informace z čidla posílat přímo na určený mobilní telefon (např. starostovi) formou SMS datagramu.
Modul AMM je možno rovněž využívat i mimo systém AMO.
Jelikož je AMM přednostně určený pro umístění mimo zastavěné části měst a obcí, je z tohoto důvodu napájen z akumulátoru nabíjeného fotovoltaickým panelem prostřednictvím speciální nabíječky – regulátoru.
K modulu AMM je možno univerzálně připojit čidla pracující v proudové smyčce s funkcí podle analyzovaného nebezpečí (voda, chemické látky apod.) nebo další periferní zařízení. S ultrazvukovým čidlem je možno realizovat měření v rozsahu 0,3 – 12 metrů.
Modul je možno rozšířit o vlastní akustickou jednotku.

Technické a provozní údaje
– základní napájení fotovoltaickým panelem – jmenovitý příkon 25W
– akumulátor 12V / 12Ah
– minimální doba provozu na AKU 72 hodin
– doba obnovy kapacity AKU nepřevyšuje 24 hodin