AMO SNOW

Popis

Nadměrné zatížení rozměrnějších střech sněhem může vést k řadě negativních následků,
od poškození střešní konstrukce až po její zhroucení.
Monitoring nebezpečného zatížení střešní konstrukce a včasné předání informace
o hrozícím nebezpečí může eliminovat ohrožení zdraví a životů osob
a materiální škody či alespoň tato minimalizovat.
K tomu je navržen speciální monitorovací modul AMO SNOW.