Zavedení Integrovaného systému managementu

 
Společnost JD ROZHLASY s.r.o. má zaveden Integrovaný systém řízení organizace (ISM), který obsahuje systémy řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Zavedením ISM se společnost hlásí k neustálému zlepšování všech procesů a zejména procesů zaměřených na zákazníka. Tímto krokem dochází k:

•  celkovému vylepšení řídících a organizačních procesů ve společnosti
•  zvýšení konkurenceschopnosti
•  lepšímu plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti
•  zlepšení image organizace
•  snížení nákladů a zefektivnění činnosti
•  snížení dopadů činnosti na životní prostředí
•  plnění požadavků zákazníků ve výběrových řízeních
•  efektivnější alokaci zdrojů
•  aplikace principu neustálého zlepšování
•  podstatnému snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod
•  lepší interní komunikaci
•  zvýšení bezpečnosti práce a spokojenosti zaměstnanců

V následujících letech budeme tyto systémy řízení zlepšovat, nadále rozvíjet a rozšiřovat, čímž chceme dát našim zákazníkům, i zákazníkům potencionálním, a obchodním partnerům jasné informace o skutečnosti, že spolupráce s naší společností má budoucnost. Rozhodnutí o spolupráci s námi je podloženo naším úsilím o co nejkvalitnější partnerské a obchodní vztahy ve všech námi provozovaných oblastech podnikání.

Zabezpečení osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme společnost JD ROZHLASY., IČO 27797007, se sídlem Vigantice 196, 756 61 Vigantice zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
pod spisovou značkou 52079 C, která provozuje webovou stránku www.jdrozhlasy.cz.Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle+420 571 610 315 nebo na e-mail: info@jdrozhlasy.cz.
Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a
budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Jsme společnost JD ROZHLASY., IČO 27797007, se sídlem Vigantice 196, 756 61 Vigantice zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
pod spisovou značkou 52079 C, která provozuje webovou stránku www.jdrozhlasy.cz.Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle+420 571 610 315 nebo na e-mail: info@jdrozhlasy.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a
budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximálně možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Certifikát 9001

Certifikát 14001

Certifikát 45001