Místní informační systém  A M O

AMO (alarm měst a obcí) je představitelem nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatel. AMO spojuje možnost bezdrátových místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s jednotným systémem varování a vyrozumění (JSVV). V kombinaci s dalšími našimi výrobky jako jsou AMO-S elektronická siréna a AMM – autonomní monitorovací modul (zajišťuje monitorování stavu vodních toků, intenzity srážek a úniku nebezpečných látek jako jsou například čpavek a chlór) jsme schopni instalovat protipovodňový varovný systém. Varování obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informačního charakteru při mimořádných událostech může zachránit zdraví nebo dokonce životy. Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků předurčuje systém AMO k využití v obcích a městech, v průmyslových areálech, pro ozvučení sportovišť a veřejných prostor.