Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2021 projekt s názvem „Certifikace varovného informačního a protipovodňového systému“. Cílem projektu je získat prostřednictvím tří inovačních voucherů služby v podobě klimatických zkoušek, LVD zkoušky na elektrickou bezpečnost a EMC zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu. Předmětem zkoušek bude inovovaný produkt – bezdrátová rozhlasová ústředna pro informační a varovné systémy, vč. příslušenství. Díky zkouškám a posouzení shody dojde k ověření souladu ústředny s příslušnými normami, což umožní účastnit se veřejných zakázek obcí a měst, které patří mezi naše hlavní odběratele. Externí poskytovatel služby (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) dodá výstupy své činnosti v podobě zkušebních protokolů akreditované laboratoře a atestů. Rozpočet dotačního projektu činí 419.800,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.