Společnost JD ROZHLASY s.r.o. realizuje v letech 2020 projekt s názvem „LVD a EMC zkoušky univerzální dobíjecí stanice SPOT“. Cílem projektu je získat prostřednictvím dvou inovačních voucherů služby v podobě LVD zkoušky na elektrickou bezpečnost a EMC zkoušky na elektromagnetickou kompatibilitu. Předmětem zkoušek bude nový produkt – SPOT, což je univerzální autonomní dobíjecí stanice. Díky zkouškám a posouzení shody dojde k ověření souladu SPOT stanice s příslušnými normami, čímž učiníme zásadní kroky k uvedení výrobku na trh. Externí poskytovatel služby (Institut pro testování a certifikaci, a.s.) dodá výstupy své činnosti v podobě zkušebních protokolů akreditované laboratoře a atestů. Rozpočet dotačního projektu činí 181.000,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.