Projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy JD Rozhlasy s.r.o.”, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013652, je spolufinancován Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu budou probíhat školení zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.